För aktuella menyförslag till minnesstund kontakta Galejan